WeeklysSM Settlement Values

2014

 

December 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX  
S&P 500 SPXW ** SPX  
RUSSELL 2000 RUT ** RLS  
DJ 1/100th DJX ** DJS  
NASDAQ 100 NDX ** NDS  
Short-Term VIX VXST 12/31/2014 SVRO  
S&P 100 OEX 12/26/2014 OEX  
S&P 500 SPXW 12/26/2014 SPX  
RUSSELL 2000 RUT 12/26/2014 RLS  
DJ 1/100th DJX 12/26/2014 DJS  
Nasdaq 100 NDX 12/26/2014 NDS  
Short-Term VIX VXST 12/24/2014 SVRO  
Short-Term VIX VXST 12/17/2014 SVRO 23.67
S&P 100 OEX 12/12/2014 OEX 885.88
S&P 500 SPXW 12/12/2014 SPX 2002.33
RUSSELL 2000 RUT 12/12/2014 RLS 1152.74
DJ 1/100th DJX 12/12/2014 DJS 174.60
NASDAQ 100 NDX 12/12/2014 NDS 4202.14
Short-Term VIX VXST 12/10/2014 SVRO 16.97
S&P 100 OEX 12/05/2014 OEX 919.66
919.66S&P 500 SPXW 12/05/2014 SPX 2075.37
RUSSELL 2000 RUT 12/05/2014 RLS 1172.01
DJ 1/100th DJX 12/05/2014 DJS 179.06
Nasdaq 100 NDX 12/05/2014 NDS 4318.06
Short-Term VIX VXST 12/03/2014 SVRO 12.86

 

November 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX **
S&P 500 SPXW ** SPX **
RUSSELL 2000 RUT ** RLS **
DJ 1/100th DJX ** DJS **
NASDAQ 100 NDX ** NDS **
Short-Term VIX VXST ** SVRO **
S&P 100 OEX 11/28/2014 OEX 916.24
S&P 500 SPXW 11/28/2014 SPX 2067.56
RUSSELL 2000 RUT 11/28/2014 RLS 1188.48
DJ 1/100th DJX 11/28/2014 DJS 178.40
Nasdaq 100 NDX 11/28/2014 NDS 4334.66
Short-Term VIX VXST 11/26/2014 SVRO 11.59 
Short-Term VIX VXST 11/19/2014 SVRO 10.95
S&P 100 OEX 11/14/2014 OEX 906.83
S&P 500 SPXW 11/14/2014 SPX 2039.82
RUSSELL 2000 RUT 11/14/2014 RLS 1175.08
DJ 1/100th DJX 11/14/2014 DJS 176.34
NASDAQ 100 NDX 11/14/2014 NDS 4220.86
Short-Term VIX VXST 11/12/2014 SVRO 12.66
S&P 100 OEX 11/07/2014 OEX 901.57
S&P 500 SPXW 11/07/2014 SPX 2031.92
RUSSELL 2000 RUT 11/07/2014 RLS 1169.98
DJ 1/100th DJX 11/07/2014 DJS 175.39
Nasdaq 100 NDX 11/07/2014 NDS 4178.04
Short-Term VIX VXST 11/05/2014 SVRO 13.50

 

October 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX 10/31/2014 OEX 895.79
S&P 500 SPXW 10/31/2014 SPX 2018.05
RUSSELL 2000 RUT 10/31/2014 RLS 1176.10
DJ 1/100th DJX 10/31/2014 DJS 173.67
NASDAQ 100 NDX 10/31/2014 NDS 4173.51
Short-Term VIX VXST 10/29/2014 SVRO 15.39
S&P 100 OEX 10/24/2014 OEX 873.33
S&P 500 SPXW 10/24/2014 SPX 1964.58
RUSSELL 2000 RUT 10/24/2014 RLS 1118.62
DJ 1/100th DJX 10/24/2014 DJS 166.97
Nasdaq 100 NDX 10/24/2014 NDS 4021.92
Short-Term VIX VXST 10/22/2014 SVRO 16.98
Short-Term VIX VXST 10/15/2014 SVRO 31.29
S&P 100 OEX 10/10/2014 OEX 853.36
S&P 500 SPXW 10/10/2014 SPX 1906.13
RUSSELL 2000 RUT 10/10/2014 RLS 1061.98
DJ 1/100th DJX 10/10/2014 DJS 166.74
NASDAQ 100 NDX 10/10/2014 NDS 3943.26
Short-Term VIX VXST 10/08/2014 SVRO 18.14
S&P 100 OEX 10/03/2014 OEX 878.77
S&P 500 SPXW 10/03/2014 SPX 1967.90
RUSSELL 2000 RUT 10/03/2014 RLS 1107.35
DJ 1/100th DJX 10/03/2014 DJS 169.11
Nasdaq 100 NDX 10/03/2014 NDS 4001.91
Short-Term VIX  VXST 10/01/2014 SVRO 17.20

 

September 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX  
S&P 500 SPXW ** SPX  
RUSSELL 2000 RUT ** RLS  
DJ 1/100th DJX ** DJS  
NASDAQ 100 NDX ** NDS  
Short-Term VIX VXST ** SVRO  
S&P 100 OEX 09/26/2014 OEX 885.25
S&P 500 SPXW 09/26/2014 SPX 1982.85
RUSSELL 2000 RUT 09/26/2014 RLS 1111.78
DJ 1/100th DJX 09/26/2014 DJS 170.18
Nasdaq 100 NDX 09/26/2014 NDS 4015.31
Short-Term VIX VXST 09/24/2014 SVRO 15.34
Short-Term VIX VXST 09/17/2014 SVRO 12.70
S&P 100 OEX 09/12/2014 OEX 883.07
S&P 500 SPXW 09/12/2014 SPX 1985.54
RUSSELL 2000 RUT 09/12/2014 RLS 1173.10
DJ 1/100th DJX 09/12/2014 DJS 170.25
NASDAQ 100 NDX 09/12/2014 NDS 4086.19
Short-Term VIX VXST 09/10/2014 SVRO 14.21
S&P 100 OEX 09/05/2014 OEX 890.48
S&P 500 SPXW 09/05/2014 SPX 2007.71
RUSSELL 2000 RUT 09/05/2014 RLS 1163.69
DJ 1/100th DJX 09/05/2014 DJS 170.56
Nasdaq 100 NDX 09/05/2014 NDS 4071.14
Short-Term vix VXST 09/03/2014 SVRO 9.51

 

August 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX 08/29/2014 OEX 889.08
S&P 500 SPXW 08/29/2014 SPX 2003.37
RUSSELL 2000 RUT 08/29/2014 RLS 1167.67
DJ 1/100th DJX 08/29/2014 DJS 171.04
NASDAQ 100 NDX 08/29/2014 NDS 4087.94
Short-Term VIX VXST 08/27/2014 SVRO 9.78
S&P 100 OEX 08/22/2014 OEX 882.79
S&P 500 SPXW 08/22/2014 SPX 1988.40
RUSSELL 2000 RUT 08/22/2014 RLS 1159.51
DJ 1/100th DJX 08/22/2014 DJS 170.24
Nasdaq 100 NDX 08/22/2014 NDS 4055.04
Short-Term VIX VXST 08/20/2014 SVRO 11.73
Short-Term VIX VXST 08/13/2014 SVRO 13.74
S&P 100 OEX 08/08/2014 OEX 857.89
S&P 500 SPXW 08/08/2014 SPX 1931.59
RUSSELL 2000 RUT 08/08/2014 RLS 1118.27
DJ 1/100th DJX 08/08/2014 DJS 163.91
NASDAQ 100 NDX 08/08/2014 NDS 3859.56
Short-Term VIX VXST 08/06/2014 SVRO 18.46
S&P 100 OEX 08/01/2014 OEX 855.45
S&P 500 SPXW 08/01/2014 SPX 1925.15
RUSSELL 2000 RUT 08/01/2014 RLS 1120.69
DJ 1/100th DJX 08/01/2014 DJS 165.13
Nasdaq 100 NDX 08/01/2014 NDS 3885.46

 

July 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX  
S&P 500 SPXW ** SPX  
RUSSELL 2000 RUT ** RLS  
DJ 1/100th DJX ** DJS  
NASDAQ 100 NDX ** NDS  
Short-Term VIX VXST 07/30/2014 SVRO 12.75
S&P 100 OEX 07/25/2014 OEX 879.88
S&P 500 SPXW 07/25/2014 SPX 1978.34
RUSSELL 2000 RUT 07/25/2014 RLS 1146.92
DJ 1/100th DJX 07/25/2014 DJS 169.98
Nasdaq 100 NDX 07/25/2014 NDS 3959.08
Short-Term VIX VXST 07/23/2014 SVRO 11.61
Short-Term VIX VXST 07/16/2014 SVRO 9.61
S&P 100 OEX 07/11/2014 OEX 871.90
S&P 500 SPXW 07/11/2014 SPX 1967.57
RUSSELL 2000 RUT 07/11/2014 RLS 1159.51
DJ 1/100th DJX 07/11/2014 DJS 169.12
NASDAQ 100 NDX 07/11/2014 NDS 3892.77
Short-Term VIX VXST 07/09/2014 SVRO 11.07
S&P 100 OEX 07/03/2014 OEX 878.14
S&P 500 SPXW 07/03/2014 SPX 1985.44
RUSSELL 2000 RUT 07/03/2014 RLS 1203.40
DJ 1/100th DJX 07/03/2014 DJS 170.21
Nasdaq 100 NDX 07/03/2014 NDS 3911.70
Short-Term VIX VXST 07/02/2014 SVRO 9.89

 

June 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX  
S&P 500 SPXW ** SPX  
RUSSELL 2000 RUT ** RLS  
DJ 1/100th DJX ** DJS  
NASDAQ 100 NDX ** NDS  
Short-Term VIX VXST ** SVRO  
S&P 100 OEX 06/27/2014 OEX 866.54
S&P 500 SPXW 06/27/2014 SPX 1960.96
RUSSELL 2000 RUT 06/27/2014 RLS 1173.84
DJ 1/100th DJX 06/27/2014 DJS 168.10
Nasdaq 100 NDX 06/27/2014 NDS 3827.09
Short-Term VIX VXST 06/24/2014 SVRO 10.49
Short-Term VIX VXST 06/18/2014 SVRO 12.94
S&P 100 OEX 06/13/2014 OEX 857.19
S&P 500 SPXW 06/13/2014 SPX 1936.16
RUSSELL 2000 RUT 06/13/2014 RLS 1163.65
DJ 1/100th DJX 06/13/2014 DJS 167.58
NASDAQ 100 NDX 06/13/2014 NDS 3781.75
Short-Term VIX  VXST 06/11/2014 SVRO 10.61
S&P 100 OEX 06/06/2014 OEX 862.32
S&P 500 SPXW 06/06/2014 SPX 1949.44
RUSSELL 2000 RUT 06/06/2014 RLS 1160.25
DJ 1/100th DJX 06/06/2014 DJS 168.69
Nasdaq 100 NDX 06/06/2014 NDS 3797.66
Short-Term VIX VXST 06/04/2014 SVRO 11.49

 

May 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX 05/30/2014 OEX 852.69
S&P 500 SPXW 05/30/2014 SPX 1923.57
RUSSELL 2000 RUT 05/30/2014 RLS 1141.70
DJ 1/100th DJX 05/30/2014 DJS 166.75
NASDAQ 100 NDX 05/30/2014 NDS 3746.11
Short-Term VIX VXST 05/28/2014 SVRO 11.21
S&P 100 OEX 05/23/2014 OEX 842.59
S&P 500 SPXW 05/23/2014 SPX 1900.53
RUSSELL 2000 RUT 05/23/2014 RLS 1115.46
DJ 1/100th DJX 05/23/2014 DJS 165.60
NASDAQ 100 NDX 05/23/2014 NDS 3661.10
Short-Term VIX VXST 05/21/2014 SVRO 11.01
Short-Term VIX VXST 05/14/2014 SVRO 10.86
S&P 100 OEX 05/09/2014 OEX 832.96
S&P 500 SPXW 05/09/2014 SPX 1878.48
RUSSELL 2000 RUT 05/09/2014 RLS 1091.40
DJ 1/100th DJX 05/09/2014 DJS 165.40
NASDAQ 100 NDX 05/09/2014 NDS 3535.60
Short-Term VIX VXST 05/07/2014 SVRO 12.28
S&P 100 OEX 05/02/2014 OEX 833.86
S&P 500 SPXW 05/02/2014 SPX 1881.14
RUSSELL 2000 RUT 05/02/2014 RLS 1127.41
DJ 1/100th DJX 05/02/2014 DJS 165.39
NASDAQ 100 NDX 05/02/2014 NDS 3613.48

 

April 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX  
S&P 500 SPXW ** SPX  
RUSSELL 2000 RUT ** RLS  
DJ 1/100th DJX ** DJS  
NASDAQ 100 NDX ** NDS  
Short-Term VIX VXST 04/30/2014 SVRO 14.36
S&P 100 OEX 04/25/2014 OEX 825.56
S&P 500 SPXW 04/25/2014 SPX 1863.40
RUSSELL 2000 RUT 04/25/2014 RLS 1138.27
DJ 1/100th DJX 04/25/2014 DJS 164.36
NASDAQ 100 NDX 04/25/2014 NDS 3570.76
Short-Term VIX VXST 04/23/2014 SVRO 12.95
Short-Term VIX VXST 04/16/2014 SVRO 14.82
S&P 100 OEX 04/11/2014 OEX 804.90
S&P 500 SPXW 04/11/2014 SPX 1815.69
RUSSELL 2000 RUT 04/11/2014 RLS 1116.86
DJ 1/100th DJX 04/11/2014 DJS 160.87
NASDAQ 100 NDX 04/11/2014 NDS 3453.82
S&P 100 OEX 04/04/2014 OEX 824.58
S&P 500 SPXW 04/04/2014 SPX 1865.09
RUSSELL 2000 RUT 04/04/2014 RLS 1190.14
DJ 1/100th DJX 04/04/2014 DJS 166.37
NASDAQ 100 NDX 04/04/2014 NDS 3663.33

 

March 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX **
S&P 500 SPXW ** SPX **
RUSSELL 2000 RUT ** RLS **
DJ 1/100th DJX ** DJS **
NASDAQ 100 NDX ** NDS **
S&P 100 OEX 03/28/2014 OEX 822.40
S&P 500 SPXW 03/28/2014 SPX 1857.62
RUSSELL 2000 RUT 03/28/2014 RLS 1152.19
DJ 1/100th DJX 03/28/2014 DJS 163.10
NASDAQ 100 NDX 03/28/2014 NDS 3575.21
S&P 100 OEX 03/14/2014 OEX 811.70
S&P 500 SPXW 03/14/2014 SPX 1841.13
RUSSELL 2000 RUT 03/14/2014 RLS 1172.80
DJ 1/100th DJX 03/14/2014 DJS 161.00
NASDAQ 100 NDX 03/14/2014 NDS 3636.57
S&P 100 OEX 03/07/2014 OEX 826.70
S&P 500 SPXW 03/07/2014 SPX 1878.04
RUSSELL 2000 RUT 03/07/2014 RLS 1211.35
DJ 1/100th DJX 03/07/2014 DJS 164.96
NASDAQ 100 NDX 03/07/2014 NDS 3739.44

 

February 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX ** OEX **
S&P 500 SPXW ** SPX **
RUSSELL 2000 RUT ** RLS **
DJ 1/100th DJX ** DJS **
NASDAQ 100 NDX ** NDS **
S&P 100 OEX 02/28/2014 OEX 818.24
S&P 500 SPXW 02/28/2014 SPX 1859.45
RUSSELL 2000 RUT 02/28/2014 RLS 1190.18
DJ 1/100th DJX 02/28/2014 DJS 162.81
NASDAQ 100 NDX 02/28/2014 NDS 3709.10
S&P 100 OEX 02/14/2014 OEX 812.57
S&P 500 SPXW 02/14/2014 SPX 1838.63
RUSSELL 2000 RUT 02/14/2014 RLS 1148.66
DJ 1/100th DJX 02/14/2014 DJS 160.05
NASDAQ 100 NDX 02/14/2014 NDS 3646.62
S&P 100 OEX 02/07/2014 OEX 789.27
S&P 500 SPXW 02/07/2014 SPX 1797.02
RUSSELL 2000 RUT 02/07/2014 RLS 1107.60
DJ 1/100th DJX 02/07/2014 DJS 156.85
NASDAQ 100 NDX 02/07/2014 NDS 3522.86

 

January 2014

Index Trading Symbol Expiration Date Settlement Symbol Settlement Value
S&P 100 OEX 01/31/2014 OEX 789.70
S&P 500 SPXW 01/31/2014 SPX 1782.59
RUSSELL 2000 RUT 01/31/2014 RLS 1121.12
DJ 1/100th DJX 01/31/2014 DJS 156.39
NASDAQ 100 NDX 01/31/2014 NDS 3485.79
S&P 100 OEX 01/24/2014 OEX 796.28
S&P 500 SPXW 01/24/2014 SPX 1790.29
RUSSELL 2000 RUT 01/24/2014 RLS 1163.66
DJ 1/100th DJX 01/24/2014 DJS 160.93
NASDAQ 100 NDX 01/24/2014 NDS 3604.07
S&P 100 OEX 01/10/2014 OEX 817.95
S&P 500 SPXW 01/10/2014 SPX 1842.37
RUSSELL 2000 RUT 01/10/2014 RLS 1160.75
DJ 1/100th DJX 01/10/2014 DJS 164.82
NASDAQ 100 NDX 01/10/2014 NDS 3568.94
S&P 100 OEX 01/03/2014 OEX 816.47
S&P 500 SPXW 01/03/2014 SPX 1831.37
RUSSELL 2000 RUT 01/03/2014 RLS 1151.70
DJ 1/100th DJX 01/03/2014 DJS 164.68
NASDAQ 100 NDX 01/03/2014 NDS 3565.84

CBOE data is compiled for the convenience of site visitors and is furnished without responsibility for accuracy and is accepted by the site visitor on the condition that transmission or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The information and data was obtained from sources believed to be reliable, but accuracy is not guaranteed. Your use of CBOE data is subject to the Terms and Conditions of CBOE Websites.

  VIX Snapshot

*Third Party Advertisement